Thursday, June 28, 2007

Aktiviti Fizikal Memanfaatkan Organisasi

Organisasi

  • Dapat meningkatkan produktiviti
  • Memupuk semagat kerja berpasukan
  • Mewujudkan suasana harmoni dan kekeluargaan
  • Visi dan misi organisasi akan tercapai

Pekerja yang cergas dan aktif

  • Lebih sihat dan berdaya saing
  • Dapat meningkatkan prestasi, kualiti kerja dan lebih produktif
  • Berketrampilan dan mempunyai keyakinan diri
  • Kesihatan mental lebih stabil dan sentiasa dapt mengawal stres
  • lebih bermotivasi dan berfikiran positif