Friday, August 31, 2007

Aktiviti Fizikal Di Tempat Kerja

Aktiviti fizikal sebagai asas kesejahteraan.

Kita meluangkan 1/3 daripada kehidupan harian di tempat kerja. Gunakan masa sebaik mungkin untuk kekal sihat dan cergas dengan melakukan aktiviti fizikal.

• Meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup
• Meningkatkan tahap kecergasan fizikal
• Mengurangkan risiko pelbagai jenis penyakit
• Memupuk hubungan mesra di kalangan pekerja
• Meningkatkan kecerdasan minda
• Mengurang dan mengawal stres di tempat kerja
• Membentuk disiplin diri