Tuesday, April 15, 2008

TEKANAN & STRES - PART 2 of 3

 • APAKAH PUNCA-PUNCA YANG LAZIMNYA MENIMBULKAN TEKANAN
  • Personaliti
   • Kesempurnaan, di mana anda menetapkan standard yang terlalu tinggi atau mustahil untuk dicapai
   • Keresahan
   • Berperasaan negatif (marah, kecewa, rasa bersalah)
   • Bercita-cita terlalu tinggi
  • Persekitaran
   • Keadaan yang sesak
   • Suasana bising
   • Persekitaran tempat tinggal atau kerja yang teruk atau tidak terurus
  • Gaya hidup dan pekerjaan
   • Beban kerja yang terlalu sedikit atau terlalu banyak
   • Desakan masa atau tekanan untuk mengejar masa
   • Jaminan kerja yang tidak kukuh
   • Tidak diberikan penghargaan yang sewajarnya dalam sesuatu kerja seperti kenaikan pangkat, kekecewaan dan bosan dengan tanggungjawab sekarang
   • Dikehendaki melakukan kerja-kerja atau tugasan melampaui kebolehan dan keupayaan sebenar
   • Pengurusan masa yang tidak baik
  • Keluarga
   • Masalah kewangan
   • Masalah hubungan
   • Perubahan dalam keluarga seperti kehilangan orang yang dikasihi samada disebabkan perceraian atau kematian.

ADAKAH SESUATU PERUBAHAN ITU AKAN MEMBUATKAN ANDA JATUH SAKIT?

Jadual perkadaran krisis kehidupan

Peristiwa

Kadar

Skor


Kematian pasangan hidup
Perceraian
Perpisahan
Hukuman penjara
Kematian ahli keluarga yang rapat
Cedera atau jatuh sakit
Perkahwinan
Dibuang kerja
Berbaik semula (merujuk) dengan pasangan hidup
Persaraan
Perubahan kesihatan ahli keluarga
Kehamilan
Masalah seks
Pertambahan ahli keluarga yang baru
Penyesuaian semula perniagaan
Perubahan status kewangan
Kematian teman karib
Perubahan tugas kerja yang berbeza
Perubahan pada bilangan pertengkaran dengan pasangan
Pinjaman bank atau gadai janji yang besar nilainya
Tempoh tamat gadai janji atau pinjaman yang menyebabkan hak milik diambil alih
Perubahan tanggunjawab di tempat kerja
Anak meninggalkan rumah
Masalah dengan ipar-duai
Pencapaian peribadi yang luar biasa
Pasangan mula bekerja atau berhenti kerja
Permulaan atau tamat persekolahan atau kolej
Perubahan keadaan hidup
Perubahan tabiat diri
Masalah dengan majikan
Perubahan waktu atau suasana bekerja
Perubahan tempat tinggal
Pertukaran sekolah atau kolej
Perubahan aktiviti rekreasi
Perubahan aktiviti keagamaan
Perubahan aktiviti sosial
Pinjaman bank atau gadai janji yang sederhana nilainya
Perubahan tabiat sosial
Perubahan dalam kebiasaan berkumpul ahli keluarga
Perubahan tabiat makan
Percutian
Perayaan
Perlanggaran undang-undang yang kurang serius

100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
38
38
37
36
35
30
30
29
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
13
12
11