Friday, May 4, 2007

Menangani Stress Di Tempat Kerja

Stress pekerjaan berlaku apabila pekerja menghadapi tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sepadan dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.

Punca-Punca Stres Pekerjaan:

  • Objektif dan struktur organisasi yang kurang jelas.
  • Perkembangan kerjaya,status dan jagi yang tidak memuaskan.
  • Peranan yang berkonflik.
  • Tugas yang membosankan dan tidak bermakna.
  • Kerja yang terlalu banyak atau terklalu sedikit.
  • Waktu bekerja yang terlalu panjang dan tidak anjal.
  • Konflik dan kurang sokongan dari rakan sekerja atau pihak atasan.
  • Konflik di antara tuntutan kerja dan rumah.